Projektujemy budownictwo mieszkaniowe (jedno- i wielorodzinne), a także wykonujemy projekty dotyczące renowacji obiektów zabytkowych. Dział projektowy firmy Arkada wykonuje projekty pełnobranżowe, jak również opracowuje dokumentacje dotyczące wycen nieruchomości, rzeczoznawstwa budowlanego oraz sporządzania charakterystyk energetycznych budynków.

Oferta obejmuje m.in. projekty:

projektowanie

 • zagospodarowania terenu
 • zieleni
 • architektury
 • konstrukcji
 • instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • instalacji ogrzewania
 • instalacji wentylacji
 • instalacji klimatyzacji
 • instalacji elektrycznej, słaboprądowej i odgromowej
 • drogowe (zjazdy, organizacja ruchu, parkingi, układy komunikacyjne)
 • projekty przyłączy gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • inwentaryzacje budowlane
 • opinie techniczne stanu istniejącego budynku
 • uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami ds sanitarnych, ppoż, bhp
 • kosztorysy inwestorskie
 • specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych
 • świadectwa energetyczne

Nasza firma realizuje projekty kompleksowo, z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, mapami geodezyjnymi, decyzjami administracyjnymi, od zlecenia wykonania projektu do odbioru budynku. Indywidualnie z każdym Klientem Firma uzgadnia zakres pracy, który może obejmować wyłącznie wykonanie projektu budowlanego lub np. wykonanie całości obiektu od projektu po klucz, łącznie z formalnym odbiorem budynku.


lokalizacja: Będzin
powierzchnia użytkowa: 204,5 m2
inwestor: Dom Dziecka im. Dominika Savio