lokalizacja: Poręba
inwestor: MPGK Poręba
realizacja: 2010