lokalizacja: Mizerów
inwestor: prywatny
realizacja: 08.2008-11.2008