lokalizacja: Bobrowniki, pow. będziński
inwestor: parafia
realizacja: 06.2010