lokalizacja: Włodzienin, gm. Branice, pow. głubczycki
inwestor: Gmina Branice
realizacja: 06.2010 - 10.2010