lokalizacja: Czeladź
inwestor: Zakład budynków komunalnych w Czeladzi 
realizacja: 04.2013-11.2013