lokalizacja: : Katowice
inwestor : Śląska Akademia Medyczna
realizacja : 2014/2015