lokalizacja: Targoszyce
inwestor: parafia
realizacja: 09.2012