lokalizacja: Wrocław
inwestor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+
realizacja: 01.2012 - 02.2012