lokalizacja: Katowice
inwestor: Zarządca nieruchomości
realizacja: 06.2013 - 11.2013