Nasza firma prowadzi realizacje obiektów budowlanych różnego typu. Wykonujemy budynki głownie metodami tradycyjnymi – murowane i żelbetowe. Prowadzimy prace od fundamentu pod klucz, lecz także w ograniczonym zakresie. Wykonujemy także roboty wykończeniowe, termomodernizacje, rozbudowy czy adaptacje. Szczególną dziedziną jaką specjalizuje się nasza firma jest renowacja budynków zabytkowych. Mamy za sobą wieloletnie doświadczenie oraz obfitą gamę referencji z tego zakresu. Używamy sprawdzonych metod oraz materiałów budowlanych najwyższej jakości. Prowadzimy realizacje:

 • rewitalizacji obiektów zabytkowych
 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych (osiedli mieszkaniowych),
 • kompleksów usługowo - mieszkalnych,
 • obiektów przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych, składowych,
 • obiektów handlowych i usługowych (w tym galerii handlowo - usługowych,
 • budynków inwentarskich i siedlisk rolniczych,
 • kompleksów rekreacyjnych i sportowych np. sale gimnastyczne, hotele,
 • wszelkich instalacji wewnętrznych,
 • przyłączy i sieci mediów,
 • infrastruktury towarzyszącej dla wszelkiego typu obiektów w tym: projekty dróg, parkingów, ogrodów, placów zabaw, skwerów, zieleńców etc.;
 • melioracji i urządzeń wodnych;
 • naprawy szkód górniczych na obszarach oddziaływania szkód górniczych;
 • projekty przebudów i rozbudów budynków różnorakich funkcji;
 • projekty zmiany sposobu użytkowania obiektów dla wszelkich funkcji oraz projekty zamienne.

Firma realizuje projekty kompleksowo, z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, mapami geodezyjnymi, decyzjami administracyjnymi, od zlecenia wykonania projektu do odbioru budynku. Indywidualnie z każdym Klientem Firma uzgadnia zakres pracy, który może obejmować wyłącznie wykonanie projektu budowlanego lub np. wykonanie całości obiektu od projektu po klucz, łącznie z formalnym odbiorem budynku.