S novou perspektívou EÚ na roky 2014 – 2020, je možné financovať veľkú časť plánovaných investícií z európskych fondov. Z tohto zdroja, je možné spustiť také projekty, ako: rekonštrukcia a revitalizácia historických budov, výstavba hotela a penziónu, vybudovanie ústavu sociálnej starostlivosti alebo lekárskeho zariadenia. Predložený zoznam ani z ďaleká neje uzavretý. Možnosti získania dotácie sú posudzované individuálne s ohľadom na špecifiku projektu a očakávania investorov.

Naše skúsenosti a naších partnerov zahŕňa financovanie pre podnikateľov a  samospráv a to sú: fondy z Nórska a Švajčiarska,    fondy z oblasti životného prostredia (národné a provinčné), iniciatíva Jessica, Inovatívny Program Ekonomika a iné zdroje. Spolupráca zahŕňa: definovanie investičného projektu, identifikovanie dostupných zdrojov financovania, príprava potrebných dokumentov a aplikácií, pomoc pri vysporiadaniu dotácii a tiež prípravu požadovaných správ. Naši partneri podporujú tiež získanie finančnej podpory vo  forme bankových úverov, koordinujú kontakt s bankami a pomáhajú pri príprave požadovaných dokladov a pri vykonaní celého postupu.

Príklady realizovaných projektov, financovaných z veľkej časti s európskymi dotáciami sú.: výstavba a vybavenie zubného centra, výstavba výrobnej haly s nákupom strojov, výstavba moderných univerzitných budov, nákup modernej výrobnej linky, modernizácia a rozšírenie kultúrneho centra s koncertnou sálou.