Počiatky spoločnosti Arkada siahajú do roku 1986 r., vo svojej súčasnej podobe-ako Arkada sp. z o. o. Sp. k. – pôsobí od roku 2018. V súčasnej dobe firma Arkada sa špecializuje na služby súvisiace so stavebníctvom, najmä, vykonáva opravy v obytných, priemyselných a verejných budovách, tak tiež v historických objektoch.

Naša firma vlastni špecializované stavebné stroje a zariadenia, vrátane hliníkových  systémov lešenia. Na začiatku roka  2010 z  firmy Arkada sa stala nezávislá samostatná jednotka projektovania. Kancelária projektov realizuje architektonické a stavebné projekty všetkých objektov uzavretých štruktúr ,interiéru , územného plánovania a priestoru a tiež zelených plôch.